ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 432) 11 เม.ย. 65
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Online และ Onhand 12-19 พ.ย. 64 (อ่าน 512) 12 พ.ย. 64
รายงานการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 558) 31 ต.ค. 64
มาตรการเผ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา (อ่าน 503) 31 ต.ค. 64
แผนเผชิญเหตุ สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 (อ่าน 507) 31 ต.ค. 64
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 476) 20 ต.ค. 64
ประกาศ เรียนออนไลน์ 4 - 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 476) 11 ส.ค. 64
กิจกรรมวันแม่ โดยกลุ่มสาระฯภาษาไทย (อ่าน 473) 11 ส.ค. 64