รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
343 หมู่ 1   ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
เบอร์โทรศัพท์ 055911508 เบอร์แฟกส์ 055911501


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :