ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายนันทวัฒน์ เข็มทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2560,09:58  อ่าน 1241 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี 2560
รายละเอียดผลงาน
รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี 2560
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2560,09:58   อ่าน 1241 ครั้ง