ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน อนุสรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,10:06  อ่าน 978 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 ห้องสมุดดีเด่น
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดห้องสมุดที่มีการจัดบริการและส่งเสริมการอ่านผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสุมดและการแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2559
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,10:06   อ่าน 978 ครั้ง