ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ ระบำมาตรฐาน
รางวัลเหรียญเงิน ระบำมาตรฐาน
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระบำมาตรฐาน ระดับม. 1-3
1. ด.ญ. จิรภัทร  บงสูง
2. ด.ญ. พิมพกานต์  อุ่นเรือน
3. ด.ญ. พรพรรณ  ทรัพย์พร้อม
4. ด.ญ. รัตนาภรณ์  ทรัพย์พร้อม
5. ด.ญ. เกวลิน  บวรกานต์
6. ด.ญ. พิยะดา  สายสุวรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,09:38   อ่าน 979 ครั้ง