ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติ \"เยาวชนคนดีศรีสังคม\" ระดับจังหวัดสุโขทัย
ชื่อนักเรียน : นางสาวลักษิกา แผลงฤทธิ์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,10:28   อ่าน 1162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติ \"เยาวชนคนดีศรีสังคม\" ระดับจังหวัดสุโขทัย
ชื่อนักเรียน : นายวุฒินันท์ พรมคำ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,10:27   อ่าน 1161 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ กีฬากระโดดไกลชาย กีฬา \"มัธยมสุโขทัยเกมครั้งที่ 6\"
ชื่อนักเรียน : นายชลิต ปานดำ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,10:25   อ่าน 1172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ กีฬากระโดดสูงชาย
ชื่อนักเรียน : นายชลิต ปานดำ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,10:25   อ่าน 1056 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ กีฬาทุ่มน้ำหนัก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบุษกร บัวแก้ว
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,10:24   อ่าน 1269 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : เข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ระดับภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,09:55   อ่าน 1102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.ต้น ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : เหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,09:52   อ่าน 1482 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
ชื่อนักเรียน : รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,09:48   อ่าน 1155 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ To be number ONE IDAL ชาย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,09:41   อ่าน 1140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินระดับภาคเหนือ ระบำมาตรฐาน
ชื่อนักเรียน : รางวัลเหรียญเงิน ระบำมาตรฐาน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,09:38   อ่าน 1137 ครั้ง