ข่าวประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (29 ม.ค.63)
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีความประสงค์ระดมทรัพยากร คอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จึงอาศัยวาระฤกษ์ วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี ในวันพุทธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี และทำบุญโรงเรียนพร้อมกันในวันดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่จะร่วมกันสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้เท่าทันกับยุคปัจจุบัน ดังนั้น โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยติดต่อรับซองผ้าป่าได้ที่ อ.เจริญสินธุ์ มุสิกปาน โทร. 081-1456989 อ.ชุบ นิมิตร โทร. 081-0409690 หรือ สามารถ โอนเงินเข้าบัญชี “เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา” ธนาคารกรุงไทย สาขา สวรรคโลค เลขที่บัญชี 617-0-50729-2 ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน #โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,00:00   อ่าน 497 ครั้ง