ข่าวประชาสัมพันธ์
สภานักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีเปิดกีฬาสภานักเรียน: นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38 เป็นประธานในเปิดกีฬาสภานักเรียน  ต้านภัยยาเสพติด  ปีการศึกษา  2559  ของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้รักสามัคคีกัน  และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด  วันที่  26 มกราคม พ.ศ.  2560

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 654 ครั้ง