ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นสพฐ.
วันที่  22  ธันวาคม 2559  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ได้ดำเนินการจัดการทดสอบครู  และบุลากรทางการศึกษาที่ได้รับหน้าที่สอน  เกี่ยวกับหลักสูตรและการศึกษา เพื่อดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.  เพื่อนำผลการทดสอบดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 494 ครั้ง