ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 94
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานนิทรรศการณ์วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 93
คำสั่งคณะกรรมการสวนสนามยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.13 KB 99
คำสั่งคัดเลือกแบบเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.69 KB 100
คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ม.ค. - มี.ค. 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 97
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.91 KB 96
คำสั่ง การคุมสอบ Pre O-Net ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.31 KB 95
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 100
คำร้องขอย้ายไฟล์เวิร์ด
แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 28.21 KB 96