ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 7
คำสั่ง การคุมสอบ Pre O-Net ระดับ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 760.31 KB 8
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.91 KB 10
คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ม.ค. - มี.ค. 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 10
คำสั่งคัดเลือกแบบเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 452.69 KB 9
คำสั่งคณะกรรมการสวนสนามยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.13 KB 8
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานนิทรรศการณ์วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 9
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 8
คำร้องขอย้ายไฟล์เวิร์ด
แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 28.21 KB 12