วิทยาการคำนวณครูนพดล
แผนการจัดการเรียนรุู้อุ่นใจไซเบอร์
แผนการจัดการเรียนรุู้อุ่นใจไซเบอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.09 KB
รูปภาพการจัดการเรียนการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.75 KB