รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559 เล่ม 1
ดาวน์โหลดรายงานประจำปี  2559  (Sar)  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 784.8 KB
รายงานประจำปี 2559 เล่ม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB