รายงาานประจำปี 2560
ส่วนนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.11 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.12 KB